Đèn chiếu sáng khẩn cấp IP65 Loại 2 x 8W, bóng T5

Tính năng - Features Specification:

 • Ñeøn Emergency söû duïng boùng Huỳnh quang T4, T5, T8 hoaëc boùng Super Led tuoåi thoï cao.
 • Emergency lamp flourescent type with halogen 6v-5w / or Super Led
 • Accu khoâ / hoaëc Pin Nikel Ni – Cd khoâng caàn baûo trì.
 • Sealed lead acid battery or Nikel Cadmium, free maintenaint
 • Söû duïng gaén töôøng, xaùch tay hoaëc ñeå baøn raát tieän duïng.
 • Use wall type, handheld or stand type.
 • Tieän duïng cho cöûa haøng, vaên phoøng, cao oác, khaùch saïn, sieâu thò, taàng ham, nhaø xöôûng…
 • Use for: Hotels, Shops, Apartements, Supermarkets, Factories…
 • Baûo haønh 12 thaùng
 • Warranty 12 months
 • Đèn sạc - Đèn chiếu sáng khẩn cấp POWERLINE
 • Model: PL - 210
 • Công suất: 1 x 8W (Bóng T5 8w)
 • Độ kín nước: IP65
 • Chế độ sáng: sáng DC / Tự động bật sáng khi mất điện
 • Kiểu dáng đẹp. thiết kế thẫm mỹ
 • Pin Nikel tuổi thọ cao, không cần bảo trì.
 • Dung lượng accu: Pin Ni Cd 3,6V - 4Ah.
 • Thời gian sáng: 3h.
 • Kích thước: 90 x 120 x 350 mm
 • Ánh sáng trắng daylight.
 • Dùng gắn tường, treo trần hoặc để bàn.
 • Phù hợp cho cửa hàng, nhà kho, đường hầm, kho lạnh, nhà xưởng, Toà nhà, văn phòng...
 • Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bán.