Đèn Exit khung nhôm lớn

Gallery hình ảnh

Mô tả ngắn...

Đèn EXIT khung nhôm lớn

kích thước 650mm hoặc 1300mm

bóng huỳnh quang 60cm hoặc 1,2m

 

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...