Liên hệ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẠI THIÊN MINH
Địa chỉ 602/9 Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Điện thoại (+84) - 028 - 3883 2278  / 3883 2678 |  Hotline: 0908 65 79 65

Fax

Website

(+84) - 028 - 3883 2279

www.daithienminh.com                        Email: info@daithienminh.com / daithienminh@gmail.com

Gửi Email

Send an Email
(Tùy chọn)