Cọc tiếp địa thép mạ đồng Ấn Độ

Hãng sản xuất     Hex
Loại thiết bị     Cọc tiếp địa
Xuất xứ     Ấn Độ